Huiswerkbegeleider Hugo

‘Vooral bètavakken worden vaak als lastig ervaren’

Wie: Hugo (20 jaar)
Bij Studiehonk sinds: september 2022
Deed examen in: Nederlands, Engels, Duits, Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde B.

“Ik vind het leuk om bij Studiehonk te werken omdat je hier het verschil kunt maken voor een leerling. Dit loont zich vooral wanneer je achteraf van een leerling hoort dat ze een goed cijfer hebben gehaald voor iets waar jij ze mee hebt geholpen.

Vooral mijn vaardigheid in bètavakken is een positieve bijdrage voor Studiehonk, omdat deze vakken vaak als lastig worden ervaren. Ik ben blij als ik leerlingen vlak voor hun toets nog wat tips mee kan geven voor het vak waar ze mee bezig zijn. Dat ze het lastig vinden, maakt het des te mooier als ze er een goed cijfer voor halen. Ze kunnen ook altijd bij de begeleiders terecht voor advies als het gaat om bijvoorbeeld een profielwerkstuk. Alle begeleiders hebben het notabene zelf ook ooit moeten doen!”

Studiehonk Huiswerkbegeleiders Hugo