Leerstijlentest

Ieder kind is anders en leert op zijn of haar eigen manier. Tegenwoordig worden er in het onderwijs verschillende methodes gebruikt om erachter te komen hoe een kind het beste leert. Eén daarvan is de theorie van Meervoudige Intelligentie van de Amerikaanse psycholoog Howard Gardner.

Deze Leerstijlentest gaat ervan uit dat mensen op veel verschillende manieren ‘intelligent’ zijn, vandaar de term Meervoudige Intelligentie. Als uw kind voor het eerst bij Studiehonk komt wordt een daaraan gekoppelde MILS-test afgenomen die staat voor Meervoudige Intelligentie LeerStijlen-test.

Op verschillende manieren intelligent

Volgens deze methode zijn er meerdere intelligenties, mensen kunnen op meerdere manieren ‘slim’ zijn, bijvoorbeeld leesslim, luisterslim, beeldslim, samenslim, stappenslim en bewegingsslim.

Deze theorie gaat ervan uit dat de ene vorm meer ontwikkeld is dan de andere waardoor een kind een voorkeur heeft voor een leerstijl die daarbij aansluit. De test duurt ongeveer 10 minuten en laat zien welke vorm intelligentie het sterkst ontwikkeld is. Uit de test komt naar voren hoe uw kind het liefst, het snelst en het meest effectief leert.

Leerplan op maat

Na de test bespreekt een studiebegeleider van Studiehonk de resultaten en maakt een leerplan dat op maat is gemaakt voor uw kind. De gedachte achter de theorie is: als je weet hoe je het beste leert, leer je makkelijker, sneller en met meer plezier!

Tijdens de huiswerkbegeleiding geven we uw kind constant handvatten en tips om dit persoonlijke leerplan zo goed mogelijk te gebruiken.