Goed nieuws! Lokatie Studiehonk is weer open

Na 7 weken huiswerkbegeleiding op afstand is het goed om de leerlingen weer face to face te kunnen helpen! De leerlingen hebben de gelegenheid om hun werk de laatste periode van dit schooljaar onder vertrouwde begeleiding te maken.   

Naast het huiswerk kijken we met leerlingen naar de vakken die aandacht nodig hebben naar een planning voor extra werk. 

We houden de adviezen van het RIVM aan en wijzen de leerlingen hier ook op! We houden ons aan de hygiëne voorschriften en nemen de maatregelingen die nodig zijn. 

Kijk hier voor informatie over huiswerkbegeleiding of over bijlessen.

Vragen? We zijn van maandag tot donderdag van 14h30 tot 17h30 telefonisch bereikbaar op 070 752 09 25 of stuur een mail naar info@studiehonk.nl